Zabiegi Cennik

WYSZUKIWARKA ZABIEGÓW

Wybierz przynajmniej jedną kategorię,
a następnie kliknij szukaj

Wyszukaj po słowie kluczowym

Kupon na pierwszy zabieg:

20zł

Odbierz kupon

Zabiegi
na twarz
Zabiegi
na ciało
Masaże i spa Rytuały Japońskie Dla mężczyzn Kwasy Trwała
depilacja
Pielęgnacja dłoni i stóp Fizjoterapia Trychologia Medycyna
estetyczna
Pakiety
zabiegowe
Zabiegi na twarz Zabiegi na ciało Masaże & SPA Rytuały japońskie Zabiegi dla mężczyzn Kwasy Trwała depilacja Pielęgnacja dłoni i stóp Fizjoterapia Trychologia Medycyna estetyczna

REGULAMINY OBOWIĄZUJĄCE W YASUMI OLSZTYN

REGULAMIN

Regulamin nabywania i realizacji bonów upominkowych w YASUMI MEDESTETIC, INSTYTUT ZDROWIA I URODY - OLSZTYN:

 1.      Definicje:
  o      Bon upominkowy, zwany dalej Bonem - bon na określony zabieg/pakiet zabiegów/określoną kwotę nabywany przez Klienta SPA, (Bony mogą zostać wystawione imiennie lub na okaziciela i podstawą do realizacji Bonu jest przedstawienie go przed realizacją w recepcji SPA.)
  o     Zamawiającym – klient SPA dokonujący zakupu Bonu dla osoby Obdarowanej.
  o     Obdarowany –  osoba realizująca otrzymany Bon na podstawie jego okazania w SPA
  o     SPA – placówka YASUMI, w której nabywany i realizowany jest Bon (YASUMI MEDESTETIC, INSTYTUT  ZDROWIA I URODY – OLSZTYN ul. Sikorskiego 19/ lok. U16).

 2.      Sposób pakowania Bonu oraz zawarte w nim dodatki (gratisy) zależą od wartości Bonu:
  o    Bony podarunkowe poniżej 250 zł występują w formie zaproszenia w zalakowanej kopercie. Istnieje możliwość dopłaty do opakowania (ozdobne pudełko + firmowy ręczniczek) – 15zł.
  o    Bony podarunkowe od wartości 250 zł pakowane są gratis w ozdobne pudełko prezentowe z firmowym ręczniczkiem (do wyboru różne rodzaje kartoników według dostępności).
  o    Do bonów podarunkowych od wartości 300 zł (ozdobne pudełko + firmowy ręczniczek gratis) dołączamy w prezencie jeden mini produkt lub gadżet według dostępności, m.in. bransoletka YASUMI, MeRose krem (5ml), Facial toner (50ml), Micellar Liquid 3 in 1 (50ml), peeling do ciała Topaz/Amethyst/Onyx (50g), Gel cream for Men (5ml), Cleasing gel for Men (30ml).

 3.      Bony upoważniają do skorzystania z usług/zakupu produktów zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 4.      Obdarowany zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji dogodnego terminu wizyty z podaniem numeru Bonu (znajduje się w dolnej części Bonu) pod numerem telefonu SPA, bądź osobiście w SPA.

 5.      Bon ważny jest przez 3 miesiące od momentu jego nabycia. Na prośbę Zamawiającego ważność może być przedłużona o kolejne 3 miesiące.

 6.      Bony nie podlegają zwrotowi, ani wymianie na gotówkę.

 7.      W przypadku, gdy wartość usługi i/lub nabywanych preparatów jest niższa niż wartość Bonu, SPA nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy wartości.

 8.      W przypadku, gdy wartość usługi i/lub nabywanych preparatów przekroczy wartość Bonu, Obdarowany dopłaca różnicę.

 9.  Jeżeli Bon obejmuje zabiegi, które z powodu istnienia przeciwwskazań nie mogą zostać wykonane u Obdarowanego, istnieje możliwość ich zamiany na inne o tej samej lub podobnej wartości.

 10. Bony nie łączą się z promocjami i rabatami dostępnymi w SPA.

 11. Bon może zostać zrealizowany podczas kilku wizyt w SPA.

 12. Bon może zostać zrealizowany wyłącznie w SPA, w którym został nabyty.

 13. Bon może być wykorzystany do zapłaty za preparaty i/lub usługi tylko i wyłącznie w okresie jego ważności.

 14. SPA nie odpowiada za zagubienie lub zniszczenie bonu przez Zamawiającego lub Obdarowanego. Placówka Yasumi nie może zrealizować Bonu, który został zagubiony lub uległ zniszczeniu i jego numer jest nieczytelny.

 15. W przypadku sytuacji nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje manager SPA.

 16. Ochrona danych osobowych:
  o    Kupujący dokonując Zamówienia, zakupu i rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu zamówień w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. „RODO”. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu zawarcia, realizacji lub rozwiązania umowy sprzedaży Bonów i realizacji Usług.
  o   Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji umowy (zakup Bonu).
  o    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: ATANA Sylwia Jusiel ul. Ługwałdzka 3 11-001 Dywity, NIP 569-151-96-40 e-mail: olsztyn@yasumi.pl 
  o    Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
  o    Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  o    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie niezbędnych danych osobowych i adresowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

REGULAMIN „Zadatek na zabieg” w YASUMI MEDESTETIC OLSZTYN

W związku z potrzebą zapewnienia Państwu najwyższej jakości obsługi i zwiększenia ilości dostępnych terminów rezerwacji, wprowadziliśmy do naszego SPA system zadatkowy, który stanowi potwierdzenie wizyty. Wielu klientów mimo potwierdzenia terminu nie stawia się na umówione wizyty – co powoduje niepotrzebne blokowanie terminów.

Regulamin

 1. Zadatek pobierany jest na rzecz wykonanego zabiegu.
 2. Zadatek pobierany jest w wybrane dni o największym obłożeniu SPA, które ustala manager SPA, a także każdorazowo w przypadku wizyty trwającej 2,5h oraz dłuższej oraz zgodnie z obowiązującym „Regulamin nabywania i realizacji bonów upominkowych...” i regulaminem ogólnym.
 3. W przypadku rezerwacji wizyt w terminie określonym w punkcie 2 wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 50zł za każdą rozpoczętą godzinę rezerwacji. Kwota zadatku będzie odjęta przy płatności za usługę.
 4. Zadatek należy wpłacić w terminie 24h od dokonania rezerwacji. W przeciwnym razie rezerwacja zostanie anulowana. Brak wpłaty zadatku oznacza rezygnację z usługi.
 5. Opłata może być uiszczona w recepcji SPA lub przelewem (dane do przelewu umieszczone są pod niniejszym regulaminem zadatków).
 6. W przypadku posiadania bonu podarunkowego kwotowego lub na konkretny zabieg, podczas rezerwacji, zadatek zostaje automatycznie pobrany z bonu, o czym informuje pracownik SPA.
 7. O konieczności wpłaty zadatku podczas rezerwacji telefonicznej informuje pracownik SPA. Przy rezerwacji online widoczny jest komunikat informujący o wymaganej wpłacie zadatku.
 8. W przypadku nie odwołania lub nie przełożenia wizyty drogą mailową (olsztyn@yasumi.pl) minimum 2 dni robocze przed zaplanowanym terminem, zadatek przepada, a w przypadku posiadania bonu podarunkowego wartość bonu zostaje pomniejszona o kwotę zadatku.
 9. W przypadku przełożenia lub odwołania wizyty co najmniej 2 dni robocze przed planowaną wizytą zadatek jest zwracany w sposób, w jaki wpłynął (gotówka, karta, przelew, pobranie z bonu) lub pozostaje do wykorzystania na poczet innych zabiegów (do indywidualnej decyzji klienta). W celu anulowania rezerwacji, należy w mailu (olsztyn@yasumi.pl) podać termin rezerwacji oraz nazwisko klienta. Zadatek zostanie zwrócony do 72h od zgłoszenia anulacji lub zmiany terminu wizyty.


Konto bankowe
Bank Polskiej Spółdzielczości
31 1930 1611 2400 0439 0583 0001
SWIFT/BIC: POLUPLPR
IBAN: PL31 1930 1611 2400 0439 0583 0001
W tytule prosimy wpisać nazwisko, na jakie dokonana jest rezerwacja oraz termin wizyty.

 

 

REGULAMIN OGÓLNY SALONU YASUMI MEDESTETIC, INSTYTUT ZDROWIA I URODY - OLSZTYN

 

 1.  Yasumi Medestetic, Instytut Zdrowia i Urody - OLSZTYN zwany dalej "Instytutem Yasumi" ze stroną internetową www.olsztyn.yasumi.pl oraz siedzibą w Olsztynie na ul. Aleja . Gen. Władysława Sikorskiego 19/lok U16.

 2.  Godziny otwarcia Instytutu: od poniedziałku do piątku: 8:00 – 19:00, sobota: 8:00 - 16:00.  W dni świąteczne ustawowo wolne od pracy Instytut Yasumi jest nieczynny.

 3.  Instytut Yasumi oferuje kompleksowy pakiet usług kosmetycznych, fizjoterapeutycznych, fachowe porady i konsultacje kosmetyczne/fizjoterapeutyczne, możliwość zakupu kosmetyków detalicznych, bonów prezentowych, pakietów zabiegowych i wielu innych usług.

 4.  Klient przed wykonaniem zabiegu w trakcie konsultacji ma obowiązek poinformować pracownika Instytutu Yasumi o wszelkich chorobach, alergiach, przyjmowanych lekach, suplementach diety, ciąży, połogu, wstawionych protezach, zastawkach, rozruszniku serca, wykonanych zabiegach w domu lub w innym salonie (włącznie z występującymi powikłaniami po zrealizowanych zabiegach) oraz pozostałych przeciwwskazaniach do zabiegu.  Klient ma obowiązek do stosowania się do zaleceń po zabiegu zgodnie z instrukcją przekazaną podczas  zabiegu. Instytut Yasumi nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu, brak efektów zabiegu w    przypadku nie stosowania się do zaleceń po zabiegu oraz pielęgnacji domowej.

 5. Wszelkie reklamacje dotyczące zabiegu są rozpatrywane w ciągu 48h od wykonania zabiegu. Do rozpatrzenia reklamacji konieczna jest osobista konsultacja z odpowiednim terapeutą w salonie w ciągu 72h od wykonania zabiegu. Dalsze postępowanie reklamacyjne podlega przepisom kodeksu cywilnego.

 6. Manicure oraz pedicure hybrydowy reklamować można do 14 dni od wykonania zabiegu, manicure oraz pedicure z malowaniem lakierem klasycznym nie podlega reklamacji.
 7.   Zakup usługi w Instytucie Yasumi jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Instytut Yasumi oraz, że   zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki. Za ewentualne konsekwencje powikłań po   zabiegu w wyniku niepoinformowania o zaistniałych przeciwwskazaniach lub niezastosowania się do zaleceń  po zabiegu całkowitą odpowiedzialność będzie ponosił Klient, co za tym idzie zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Instytutu Yasumi.

 8.  Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, w zależności   od ilości zużytego materiału oraz indywidualnie dopasowanej oferty dla Klienta.  W przypadku zmiany cen, ceny będą aktualizowane na stronie internetowej.

 9.  W przypadku zmiany cen, Klient będzie informowany o tym przed zabiegiem.

 10.  Karnety wykupione w Instytucie Yasumi ważne są przez okres 1 miesiąca od daty wykonania pierwszego   zabiegu lub zgodnie z terminem określonym przez kosmetologa. 

 11.  Nasze promocje i rabaty nie łączą się ze sobą, oraz z voucherami, bonami zniżkowymi i bonami   prezentowymi. Promocje nie obowiązują przy dokonywaniu płatności kartą bądź punktami partnerów   współpracujących z Instytutem (Wykaz współpracujących partnerów jest dostępny w Recepcji.)

 12.  Nie przyjmujemy zwrotów zakupionych w Instytucie usług lub kosmetyków.

 13.  Za przedmioty pozostawione bez opieki na terenie, Instytutu Yasumi nie ponosi odpowiedzialności.

 14.  Za usługi świadczone w Instytucie Yasumi płatności można dokonać gotówką, kartą płatniczą, kredytową,  voucherami, bonami i punktami firm współpracujących z Instytutem Yasumi lub przelewem na wskazane      konto. W przypadku płatności przelewem lub punktami, środki na koncie muszą zostać zaksięgowane   najpóźniej 1 dzień przed umówionym zabiegiem. Lista firm współpracujących umieszczona jest na stronie      internetowej Instytutu Yasumi.

 15.  W przypadku gdy Klient rezerwuje zabiegi dla 2 i więcej osób lub zabiegi których czas trwania przekracza 2:30 godziny    - pracownik Instytut Yasumi ma prawo poprosić o dokonanie wpłaty zadatku, który przepada w przypadku nie zrealizowania zamówionej usługi w terminie, w wysokości  min 50% wartości zarezerwowanych zabiegów. Płatności można dokonać gotówką, kartą płatniczą, kredytową  lub przelewem na wskazane konto. W przypadku płatności przelewem środki na koncie muszą zostać zaksięgowane  najpóźniej 1 dzień przed umówionym zabiegiem. 

 16.  Klient który dokonuje rezerwacji na wybrany zabieg w Instytucie Yasumi, otrzymuje sms z przypomnieniem. Klient, który nie może przybyć na umówiony zabieg, winien poinformować o  tym fakcie Instytut Yasumi

 17.  Klient który posiada voucher, bon lub zaproszenie którym opłacony zostanie zabieg winien okazać go przed rozpoczęciem zabiegu.

 18. Klient dysponujący wcześniej opłaconym karnetem, bonem prezentowym lub voucherem, może jednokrotnie opuścić umówiony zabieg. W przypadku kiedy Klient dysponujący wcześniej opłaconym karnetem, bonem prezentowym lub voucherem, powtórnie nie przyjdzie na umówioną wizytę bez wcześniejszego powiadomienia SPA z zachowaniem min. 24 godzin, SPA ma prawo traktować usługę jako zrealizowaną, kwota zgodnie z rodzajem usługi zostanie potrącona z Bonu, karnetu lub voucherem.

 19.  W przypadku, gdy Klient 2-krotnie nie stawi się na umówioną wizytę, przy umawianiu kolejnej wizyty     pracownik ma prawo poprosić o dokonanie wpłaty zadatku, który przepada z chwilą niestawienia się w   umówionym terminie. Przedpłaty można dokonać gotówką, kartą lub przelewem na konto. Kwota musi  zostać zaksięgowana na koncie najpóźniej na 1 dzień przed terminem zabiegu.

 20.  Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Instytutu Yasumi są zobowiązane przestrzegać niniejszego  regulaminu i stosować się do zaleceń pracowników. 

RODO - POLITYKA PRYWATNOŚCI, INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH W INSTYTUCIE MEDESTETIC, INSTYTUT ZDROWIA I URODY - OLSZTYN:

       Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informujemy:  

        1. Administratorem Twoich danych osobowych jest ATANA Sylwia Jusiel ul. Ługwałdzka 3 11-001 Dywity  pod   nazwą handlową: YASUMI MEDESTETIC, INSTYTUT  ZDROWIA I URODY – OLSZTYN ul. Sikorskiego 19/ lok. U16

        2. Twoje dane osobowe, w szczególności dane wrażliwe, chronione są z najwyższą starannością. W tym celu,  wdrożyliśmy m.in. adekwatne procesy i procedury oraz środki mające to zapewnić.

        3. W YASUMI MEDESTETIC, OLSZTYN  przetwarzane są takie dane osobowe jak na przykład: imię,

            nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, informacje o odbytych zabiegach itp.   Zostaniesz o nie poproszona/y w trakcie rejestracji lub podczas wypełniania Karty Klienta.

        4. USŁUGA KOSMETYCZNA W INSTYTUTCIE YASUMI OLSZTYN

         - Twoje dane osobowe podawane przez wykonaniem usługi będą przetwarzane, WYŁĄCZNIE w celu realizacji   umowy wykonania wybranej przez Ciebie usługi. Podstawę do tego stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

         - Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i realizacji usługi   oferowanej w YASUMI MEDESTETIC, INSTYTUT ZDROWIA I URODY – OLSZTYN , ul. Sikorskiego 19/ lok.U16 .

             W przypadku ich niepodania, nie zostanie wykonana zamawiana przez Ciebie usługa.

         - Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz po jej zakończeniu,  w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych tj.:

              i)  marketingu własnych produktów lub usług,

              ii) dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku realizacją usługi – zgodnie z obowiązującymi przepisami   prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. ustawy Kodeks cywilny    (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.).

          - Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi  utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi  systemu do zarządzania gabinetem, dostawcę usługi mailingu, itp.

        5. USŁUGA NEWSLETTER

          - Twoje dane osobowe podawane w formularzu newsletter będą przetwarzane, w celu wysyłki newslettera, czyli m.in. informacji na temat wpisów blogowych, ofert czy promocji.

          - Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji usługi newsletter.

          - Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do momentu wycofania przez Ciebie udzielonej  zgody/wypisania się z newslettera, a następnie zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z  naszych usług i pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym Ci celu.

          - Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak serwisy świadczące usługi  utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi dystrybucji newslettera.

           - Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich np. USA. Nazwa usługodawcy znajduje się na liście państw, które przystąpiły do porozumienia Privacy Shield.

        6. FORMULARZ KONTAKTOWY

            Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane, wyłącznie do podjęcia  określonych działań na Twoje żądanie, np. w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie wysłane drogą elektroniczną poprzez zapis na stronie Administratora.

           - Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przesłania odpowiedzi na Twoją wiadomość.

           - Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi, a  następnie zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z naszych usług i pozostawisz je na innej   podstawie i we wskazanym Ci celu.

           - Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak serwisy świadczące usługi   utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej itp. jeśli okaże się   to konieczne.

        7. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub            ograniczenia  przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia  danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli  uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.

            Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez  aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

        8. Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na   przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.

        9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


Ta strona wykorzystuje pliki "cookies". Pozostając na niej, wyrażasz na to zgodę. Rozumiem